Klienters erfaringer

Våre klienters erfaring

Bowen Teknikken har vært omtalt i:

Norsk Ukeblad nr. 6/2001
Hjemmet nr. 20/2001 og nr. 24/2003
I Form nr. 12/2002
Bedre Helse i august 2002
Norsk ukeblad nr. 35 og nr. 36/2002
Allers nr. 41/2003
Trafikkskaddes Magasin nr.9/2003
Bedre Helse nr.4/2004
Norsk Ukeblad nr. 18/2004
Norsk Ukeblad nr. 44/05
Norsk Ukeblad nr. 21/06
Møre og Romsdal jan/07
Alternativ Håndboken 2007
Bedre Helse nr. 3/08
Medium nr.12/08
Det gode liv nr. 2/2009
PD – Porsgrunn april/09
Vikeblad Vestposten mai 2009
Norsk Ukeblad mai 2011
Allers september 2011
Helsemagasinet VOF februar 2012
Allers nr.33/2013
Tara Frisk nr.4/2014
Hjemmet nr. 39/2014

Noen av artiklene ligger på www.bowennorge.no

I henhold til innslag på Østlandssendingen 14.2.05, ble loven om alternativ behandling endret i 2004 slik at det ikke lenger tillatt å reklamere for behandlingen med pasienthistorier og presseklipp.
Skadelig
Forbrukerombudet intensiverer nå jakten på lovbryterne. Det forteller rådgiver hos Forbrukerombudet, Hans Naustervik:

– Grunnen til at vi fikk disse reglene var at man skulle beskytte sårbare pasienter mot villedende og kanskje skadelig behandling, sier Naustervik.

I disse dager sjekker han blant annet behandlernes nettsider for å se om de har fjernet pasienthistorier og presseklipp.
Disse risikerer nå tvangsgebyr, eller rettssak hvis ikke de godtar bøter.
– Tvangsgebyret kan komme opp i flere 100 000 kroner, og hvis de ikke godtar dette gebyret vil vi reise søksmål for domstolene, sier Naustervik.

Uttalelser fra mine klienter: Må derfor gå ut pga ovennevnte.

Det er trist at mine klienter ikke kan få dele sine erfaringer med deg!
Heldigvis kan forbrukerombudet ikke nekte dem å fortelle sine familier,
venner og bekjente om deres opplevelser med BowenTeknikken.
Jeg får daglige henvendelser fra mennesker som har hørt om Bowen
Teknikken av én som har fått en bedre livskvalitet etter 3-4 behandlinger
.
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du ønsker å høre
om mine klienters erfaringer.
Jeg er så takknemmelig for at jeg får lov til å bidra til at mange mennesker
får en bedre livskvalitet.

Vibeke B